Save this page
Save this page

My Saved Pages

  • Saved page.

My Saved Courses

  • Saved page.
Reset

Recently visited

  • Saved page.

Dr Wentao Li

Research Fellow

Physics

Publications

Hybrid capillary discharge waveguide for laser wakefield acceleration
Qin Zhiyong, Li Wentao, Liu Jiansheng, Liu Jiaqi, Yu Changhai, Wang Wentao, Qi Rong, Zhang Zhijun, Fang Ming, Feng Ke, Wu Ying, Ke Lintong, Chen Yu, Wang Cheng, Li Ruxin, Xu Zhizhan
Physics of Plasmas Vol 25, (2018)
http://dx.doi.org/10.1063/1.5025847
Optimization of gas-filled quartz capillary discharge waveguide for high-energy laser wakefield acceleration
Qin Zhiyong, Li Wentao, Liu Jiansheng, Liu Jiaqi, Yu Changhai, Wang Wentao, Qi Rong, Zhang Zhijun, Fang Ming, Feng Ke, Wu Ying, Ke Lintong, Chen Yu, Wang Cheng, Li Ruxin, Xu Zhizhan
Physics of Plasmas Vol 25, (2018)
http://dx.doi.org/10.1063/1.5024251
Enhanced betatron radiation by steering a laser-driven plasma wakefield with a tilted shock front
Yu Changhai, Liu Jiansheng, Wang Wentao, Li Wentao, Qi Rong, Zhang Zhijun, Qin Zhiyong, Liu Jiaqi, Fang Ming, Feng Ke, Wu Ying, Ke Lintong, Chen Yu, Wang Cheng, Xu Yi, Leng Yuxin, Xia Changquan, Li Ruxin, Xu Zhizhan
Applied Physics Letters Vol 112, (2018)
http://dx.doi.org/10.1063/1.5019406
Ultralow-emittance measurement of high-quality electron beams from a laser wakefield accelerator
Qin Zhiyong, Yu Changhai, Wang Wentao, Liu Jiansheng, Li Wentao, Qi Rong, Zhang Zhijun, Liu Jiaqi, Fang Ming, Feng Ke, Wu Ying, Ke Lintong, Chen Yu, Xu Yi, Leng Yuxin, Wang Cheng, Li Ruxin, Xu Zhizhan
Physics of Plasmas Vol 25, (2018)
http://dx.doi.org/10.1063/1.5019987

more publications